• 2,4-Dinitrochlorobenzene

    2,4-Dinitroklorobenzen

    2,4-Dinitroklorobenzen (DNCB) është një përbërje organike me formulën (O2N) 2C6H3Cl. Isshtë një lëndë e ngurtë e verdhë që tretet në tretës organikë. Shtë një ndërmjetës i rëndësishëm për prodhimin industrial të përbërjeve të tjera.