• Sulphur Black BR liquid

    Sulfur Zi lëng BR

    Ngjyrat e lëngëta janë forma të përshtatshme për shpërndarjen e ngjyrës në aplikimin tuaj. Kjo eliminon pluhurizimin ose mjegullimin e ngjyrave gjatë përpunimit të produkteve tuaja, si dhe është më e lehtë dhe tipike më e sigurt për tu punuar. Këto ngjyrosës nuk kërkojnë kohë ose përpjekje për të arritur pëlhurën përrallore të ngjyrosur me ngjyra të plota.