• Sulphur Black BR

    Squfuri i zi BR

    E zeza është një nga hijet me vëllimin më të lartë të ngjyrosur në pambuk dhe material tekstili sintetik që ka kërkesa të mëdha gjatë gjithë kohës sidomos për veshjet e rastësishme (xhinset dhe veshjet). Ndër të gjitha klasat e ngjyruesve, e zeza e squfurit është një klasë e rëndësishme ngjyrosëse për ngjyrosjen e celulozës, duke ekzistuar për gati njëqind vjet.

    Karakteristikat e mira të qëndrueshmërisë, efektiviteti i kostos dhe lehtësia e zbatueshmërisë në kushte të ndryshme të përpunimit, shkarkimi, gjysmë i vazhdueshëm dhe i vazhdueshëm e bëjnë atë një nga ngjyruesit më të njohur. Për më tepër, një zgjedhje e gjerë e zgjedhjes së formave të ndryshme konvencionale, leuco dhe forma e tretur është faktori kryesor që kontribuon në ekzistencën e vazhdueshme dhe kërkesën gjithnjë në rritje për këtë klasë të ngjyrave.